Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Agata Górny, Ewa Jaźwińska. 2019.

UKRAIŃSKIE MIGRANTKI I MIGRANCI W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ: CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE I RELACJE SPOŁECZNE. RAPORT Z BADAŃ

 

CMR Working Papers, nr 115(173)


Abstrakt

Niniejszy raport przedstawia wybrane wyniki sondażu przeprowadzonego wśród migrantów ukraińskich przebywających w Warszawie i okolicach w roku 2016. Ukazuje on historie migracji obywateli Ukrainy do Polski przede wszystkim przez pryzmat ich sytuacji zawodowej, rodzinnej oraz z perspektywy ich sieci społecznych i kapitału społecznego. Prowadzone analizy uwypuklają różnice pomiędzy migrantami i migrantkami z Ukrainy, podkreślając przeciętnie dłuższe zaangażowanie kobiet w migracje do Polski i zwracając uwagę na to, że kobiety częściej niż mężczyźni rozpoczynają migracje do Polski w starszym wieku, po założeniu rodziny na Ukrainie. Poprzez analizę zmian sytuacji zawodowej migrantów na polskim rynku pracy, raport uwidacznia ograniczenia integracji społeczno-ekonomicznej migrantów oraz wskazuje na odmienność koncentracji sektorowej pomiędzy migrantami i migrantkami z Ukrainy. W kwestii sieci społecznych migrantów zwraca uwagę duża ich homogeniczność, zwłaszcza w przypadku sieci kobiet, pod względem różnych cech obejmujących je osób – obywatelstwa, wykształcenia, poziomu zamożności i wieku. Sieci te są źródłem zasobów przede wszystkim w kwestiach praktycznych, takich jak znalezienie pracy czy użyczenie noclegu oraz w zakresie wsparcia emocjonalnego dla migrantów tak w przypadku Ukrainek, jak i Ukraińców. Ogólnie rzecz ujmując, wyniki badania sondażowego wskazują na duże znaczenie wymiaru płci kulturowej w migracji i codziennej integracji obywateli Ukrainy w Polsce.
 

Słowa kluczowe

migranci ukraińscy, codzienna integracja, płeć kulturowa, sytuacja zawodowa, sieci społeczne, kapitał społeczny

Projekty