dr hab. prof. ucz. Agata Górny

dr hab. prof. ucz. Agata Górny

Jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskała w 2002 roku w School of Slavonic and East European Studies, University College London. Był on poświęcony roli społecznych, ekonomicznych i politycznych sieci powiązań w migracji osiedleńczej do Polski na przykładzie migrantów ukraińskich.

Jej zainteresowania badawcze obejmują: mechanizmy migracji nielegalnych, remigrację i imigrację do Polski, ekonomiczną adaptację migrantów oraz sposoby aplikacji różnorodnych technik i metod badawczych w badaniach nad migracjami.

W 2003 roku uzyskała stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i European Association for Population Studies.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze