Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Agata Górny, Marta Kindler, Katarzyna Porwit. 2023.

Migracje z Ukrainy do Polski

 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego | s. 309-322

Ten wykład opisuje i wyjaśnia charakter i zmiany we współczesnych migracjach z Ukrainy do Polski. Pierwsza część wykładu dotyczy migracji z Ukrainy w okresie 1989–2013, czyli jej początków oraz rozwoju od przyjazdów w celach handlowych do migracji pracowniczej. Druga część obejmuje okres 2014–2021 i analizę dynamicznego wzrostu napływu obywateli Ukrainy do Polski oraz pierwszych oznak przemian ukraińskiej migracji z czasowej w bardziej osiadłą. Trzecia część wykładu omawia migrację przymusową z Ukrainy o bezprecedensowej skali po agresji Rosji 24 lutego 2022 r. W szczególności wykład skupia się na następujących pytaniach:

  • jak rozpoczęła się migracja cyrkulacyjna między Polską i Ukrainą i co ją charakteryzowało?
  • jak przebiegały zmiany od migracji handlowych do zarobkowych z Ukrainy?
  • jaka była dynamika wzrostu migracji z Ukrainy do Polski po 2013 r. i jakie były jej przyczyny?
  • jak zmieniały się charakterystyki społeczno-demograficzne i sektory zatrudnienia ukraińskich migrantów w Polsce?
  • jak pandemia Covid-19 wpłynęła na migrację z Ukrainy do Polski?
  • jaka była/jest skala i charakterystyki przymusowych migracji z Ukrainy do Polski po 24 lutego 2022 r.?
  • jakie wsparcie otrzymali uchodźcy wojenni z Ukrainy w Polsce po 24 lutego 2022 r. w kontekście rozwiązań prawnych przyjętych w ramach ich ochrony tymczasowej?