Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Ignacy Jóźwiak. 2017.

Mobility, work and citizenship in uncertain times. An ethnography of cross-border links at the boundaries of the European Union

 

CMR Working Papers, nr 95(153)


Abstrakt

Artykuł omawia rolę, jaką granica państwa odgrywa w życiu codziennym mieszkańców pogranicza na przykładzie Zakarpacia w Zachodniej Ukrainie. Bazując na badaniach etnograficznych w dwóch przygranicznych lokalizacjach, przybliża region dotknięty z jednej strony (za sprawą geograficznego położenia oraz historycznego dziedzictwa) przez procesy 'Europeizacji' reżimu granicznego, a z drugiej (podobnie jak cały kraj) przez aktualny kryzys na Ukrainie. Studium wskazuje na wykorzystywanie granicy i transgranicznych powiązań oraz zmiany, jakie w nich zaszły. W związku z kryzysem ekonomicznym i politycznym, Ukraińcy i Ukrainki doświadczają zwiększonej presji migracyjnej. Na zachodnim pograniczu można natomiast zaobserwować zwiększone wykorzystanie istniejących już wcześniej kontaktów transgranicznych. Przedmiot badań wpisuje się w teoretyczne ramy transnacjonalizmu i badań nad pograniczem.
 

Słowa kluczowe

granica państwa, pogranicze, migracja, etnografia, transnacjonalizm

Projekty