Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Wojciech Bedyński, Jana Pecníková, Petra Strnádová, Karel Čada, Ágnes Erőss, Katalin Kovály. 2023.

The impact of Brexit on migration from the v4 countries to the UK: migrant strategies. Report from qualitative research 2019-2023.

 

OBM UW


Abstrakt

Wynik referendum w sprawie Brexitu z 2016 był szokiem dla europejskiej opinii publicznej. Po raz pierwszy kraj opuszczał struktury UE. Wywołało to szereg pytań i obaw szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, z których tysiące obywateli wyemigrowało do Zjednoczonego Królestwa po ich przystąpieniu do Unii w 2004 i otwarciu dla nich brytyjskiego rynku pracy. Brexit zmienił status quo i wprowadził niepewność. W wielu przypadkach wymusił podjęcie odkładanych od lat decyzji i uregulowanie statusu pobytowego, który dzięki unkcjonowaniu migrantów w ramach wspólnego europejskiego rynku nie wymagał do tej pory żadnych regulacji. Dla części migrantów był to moment refleksji nad obraną strategią życiową, w tym rozważenia opcji powrotu do ojczyzny lub przeprowadzki w inne miejsce. Dla innych był czynnikiem motywującym do podjęcia starań o obywatelstwo brytyjskie. Brexit okazał się później tylko jednym z wielu wydarzeń kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie i rosnąca inflacja w całej Europie, które wpłynęły na strategie życiowe migrantów. Cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej wiele łączyło w historii, wspólnie też doświadczały problemów okresu transformacji ustrojowej i gospodarczej po 1989, a później razem przechodziły proces integracji z Unią Europejską. Wśród konsekwencji tych procesów była fala emigracji do Wielkiej Brytanii, której wszystkie kraje V4 doświadczyły, choć w różnym zakresie. Niniejszy raport z badań jakościowych przeprowadzonych w latach 2019-2023 przez cztery instytucje badawcze z poszczególnych krajów V4 powstał dzięki finansowaniu ze strony Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Stanowi przyczynek do analizy porównawczej.
 

Słowa kluczowe

Brexit, Grupa Wyszehradzka, migracje, strategia życiowa, niepewność

Projekty