Wpływ Brexitu na migrację z krajów V4: strategie migrantów

 

Emigracja z krajów Grupy Wyszehradzkiej do Wielkiej Brytanii po wejściu do Unii Europejskiej była jedną z największych fal migracyjnych w nowej historii Europy. Według danych Brytyjskiego Urzędu Statystycznego z 29 listopada 2018 r. w Wielkiej Brytanii przebywało 985 tys. Polaków, 83 tys. Słowaków i tyle samo Węgrów, a także 47 tys. Czechów.

Ta emigracja spowodowała szereg pozytywnych i negatywnych skutków, takich jak luka demograficzna, wyjazd młodych i wykształconych ludzi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, szybkie bogacenie się i inwestowanie w krajach pochodzenia itp.

Wielka Brytania była często pierwszym wyborem imigrantów, nie tylko ze względu na język, ale przede wszystkim ze względu na jej zalety ekonomiczne: mocną walutę, relatywnie wysokie dochody, niskie podatki. Kraj postanowił też otworzyć swój rynek pracy już w 2004 roku – wcześniej niż inne kraje UE.

Sytuacja załamała się po referendum brexitowym. Brexit wprowadził niepewność co do stanu prawnego i przyszłości ekonomicznej. W czasach kryzysu ludzie zwykle zmieniają swoje strategie życiowe. Niektórzy mogą rozważyć powrót do domu, inni będą szukać innego kraju do emigracji lub wręcz przeciwnie – zdecydują się ubiegać o obywatelstwo brytyjskie. Dalszą niepewność i dylematy wywołała pandemia Covid-19, która zbiegła się z Brexitem.

Jego głównym celem jest przeprowadzenie wspólnych badań jakościowych, w tym wywiadów biograficznych z migrantami ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Badania zakończą się publikacją raportu o wpływie Brexitu na strategie życiowe migrantów oraz 5 artykułów w regionalnych i międzynarodowych czasopismach naukowych. Raport zostanie opublikowany w 2023 roku.

www.v4brexit.com

Czas trwania

2019 - 2023

Źródło finansowania

Projekt „Wpływ Brexitu na imigrację z krajów V4: raport o strategiach migracyjnych wobec kryzysu polityczno-gospodarczego” (2019-2023) jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i realizowany przez konsorcjum czołowych ośrodków badawczych regionu.

Partnerzy

  1. Uniwersytet Warszawski
  2. Uniwersytet Karola w Pradze
  3. Węgierski Instytut Geograficzny
  4. Centrum Badawcze Astronomii i Nauk o Ziemi
  5. Matej Bel University w Banska Bystrica

Publikacje