Ośrodek Badań nad Migracjami

Agnieszka Weinar. 2008.

Diaspora as an actor of migration policy

 

CMR Working Papers, Nr 37(95)


Abstrakt

Od niedawna polityka migracyjna zaczęła łączyć elementy polityki wobec migracji i rozwojowej. W tym nowym kontekście diaspory zaczęły odgrywać ważną rolę, jako potencjalni aktorzy polityki migracyjnej i rozwoju. Rysuje się też wyraźna różnica między pojęciem społeczności migranckich (centralnych w polityce integracyjnej) a diasporami (kluczowymi jeśli chodzi o zewnętrzny wymiar polityki migracyjnej). Obecny tekst jest raportem z pierwszej części badania poświęconego roli diaspor w polityce migracyjnej Unii Europejskiej. Przedstawia wyniki analizy tekstów kluczowych dla zrozumienia wzajemnych relacji między polityką migracyjną a polityką rozwoju.