Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Marcin Górski. 2023.

Wpływ specustawy ukraińskiej na sytuację prawną migrantów przymusowych z Ukrainy na polskim rynku pracy.

 

CMR Working Papers 135/193


Abstrakt

Artykuł, będący ekspertyzą wykonaną na zlecenie Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczy prawnych uwarunkowań, wynikających z tzw. specustawy ukraińskiej, dla podejmowania przez osoby objęte zakresem podmiotowym specustawy pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje on również analizę dotyczącą sytuacji tych osób, które zostały objęte ochroną tymczasową na podstawie decyzji wykonawczej Rady UE, a nie znalazły się w zakresie ratione personae specustawy. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji prawnej osób zatrudnionych w sektorze prac domowych oraz na podstawie umowy o prace przy zbiorach (tzw. pomocnicy rolników). W publikacji odniesiono się również do ukraińskich uregulowań prawnych dotyczących podejmowania pracy przez cudzoziemców w tym państwie.
 

Słowa kluczowe

ochrona tymczasowa, specustawa ukraińska, zatrudnienie