Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Magdalena Lesińska, Dominika Pszczółkowska. 2018.

Partycypacja polityczna i publiczna migrantów w przestrzeni transnarodowej – przegląd badań i literatury

 

CMR Working Papers nr 112(170)


Abstrakt

Przegląd literatury i badań dotyczących uczestnictwa migrantów w sferze politycznej i publicznej stanowi próbę podsumowania obecnego stanu wiedzy dotyczącej sposobów, kanałów, poziomu i determinantów aktywności migrantów w ujęciu transnarodowym (w kraju pobytu i kraju pochodzenia) z uwzględnieniem podejść teoretycznych oraz wyników badań prezentowanych w literaturze. W tekście omówione zostało pojęcie partycypacji politycznej i publicznej, a także przyjęte w literaturze kategoryzacje działań politycznych oraz zastosowanie tego terminu w odniesieniu do migrantów oraz w ujęciu transnarodowym. Przedstawione zostały czynniki wpływające na partycypację polityczną i publiczną podejmowaną przez migrantów, wskazywane przez badaczy tego procesu. Podzielono je na trzy grupy: dotyczące charakterystyki migrantów (jako jednostek i jako grupy), związane z polityką państwa pochodzenia oraz systemem prawno-instytucjonalnym państwa osiedlenia. Bardziej szczegółowo zostały omówione wyniki badań partycypacji wyborczej migrantów w państwie zamieszkania. W ostatniej części tekstu wspomniane zostały także wybrane projekty i badania odnoszące się do polskich migrantów oraz ich zaangażowania w sferze politycznej i publicznej.
 

Słowa kluczowe

partycypacja polityczna i publiczna, migranci, przestrzeń transnarodowa

Projekty