dr hab. prof. ucz. Magdalena Lesińska

dr hab. prof. ucz. Magdalena Lesińska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (tytuł doktora nauk społecznych w zakresie politologii, 2006, przedmiotem rozprawy doktorskiej była analiza procesu inkluzji politycznej imigrantów w wybranych państwach Europy zachodniej) i Central European University (CEU, tytuł magistra na kierunku Studia nad Nacjonalizmem, 2002). Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o polityce uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim w 2020 roku na podstawie osiągnięcia naukowego: Niełatwe związki – relacje polityczne między państwem pochodzenia a diasporą. Polska i polska diaspora w okresie przełomu 1989 roku i później (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2019).

Obecnie najważniejszymi tematami zainteresowania naukowego pozostają: polityka wobec diaspory, polityka migracyjna (teoria i praktyka), partycypacja polityczna i publiczna migrantów, aktywność polityczna Polaków za granicą.

Pełnione funkcje:
Zastępczyni Dyrektora OBM UW (2008-2013, 2021-…)
Przewodnicząca Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2023-2026)
Członkini Komitetu Redakcyjnego Central and Eastern European Migration Review (CEEMR)

Stypendia zagraniczne:
NAWA (Palacky University, Olomouc), 2019
Fundacja Kościuszkowska (Case Western Reserve University, Cleveland), 2016
Dekaban-Liddle Foundation (University of Glasgow), 2010

Zainteresowania pozanaukowe: podróże, psy, badminton, bieganie

Profile społecznościowe

Wybrane publikacje

Projekty badawcze