dr hab. Magdalena Lesińska

dr hab. Magdalena Lesińska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (tytuł doktora nauk społecznych w zakresie politologii, 2006, przedmiotem rozprawy doktorskiej była analiza procesu inkluzji politycznej imigrantów w wybranych państwach Europy zachodniej) i Central European University (CEU, tytuł magistra na kierunku Studia nad Nacjonalizmem, 2002). Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o polityce uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim w 2020 roku na podstawie osiągnięcia naukowego: Niełatwe związki – relacje polityczne między państwem pochodzenia a diasporą. Polska i polska diaspora w okresie przełomu 1989 roku i później (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2019).

Obecnie najważniejszymi tematami zainteresowania naukowego pozostają: polityka wobec diaspory, polityka migracyjna (teoria i praktyka), partycypacja polityczna i publiczna migrantów, aktywność polityczna Polaków za granicą.

Funkcje:
Zastępczyni Dyrektora OBM UW (2008-2013, p.o. 2021-2022)

Kierowniczka Studiów Podyplomowych „Współczesne migracje międzynarodowe” w OBM UW
Sekretarz Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk (od 2011)

Członkostwo:
Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk
Komisja ds. Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich RP
Komitet Redakcyjny Central and Eastern European Migration Review (CEEMR)
European Academic Network on Romani Studies
Transatlantic Forum on Migration and Integration

Stypendia zagraniczne:

NAWA (Palacky University, Olomouc), 2019

Fundacja Kościuszkowska (Case Western Reserve University, Cleveland), 2016

Dekaban-Liddle Foundation (University of Glasgow), 2010

Zainteresowania pozanaukowe: podróże, psy, badminton, bieganie

Profile społecznościowe

Wybrane publikacje

Projekty badawcze