Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Magdalena Lesińska. 2015.

Partycypacja polityczna i wyborcza diaspory w kraju pochodzenia: przegląd literatury przedmiotu

 

CMR Working Paper, Nr 85(143)


Abstrakt

Tekst podsumowuje główne wątki pojawiające się w literaturze naukowej dotyczącej udziału diaspory w życiu politycznym kraju pochodzenia, dotychczasowe badania i wnioski z nich płynące. Kolejne części poświęcone są wybranym koncepcjom i podejściom badawczym rozwijającym się w ramach studiów nad polityczną aktywnością diaspory oraz złożonym relacjom politycznym pomiędzy państwem pochodzenia, w tym podmiotom, formom i instytucjom biorącym udział i współtworzącym wzajemne więzi. Szczególna uwaga poświęcona została udziałowi obywateli przebywających za granicą w wyborach mających miejsce w kraju pochodzenia oraz czynnikom determinującym partycypację polityczną i wyborczą diaspory.
 

Słowa kluczowe

diaspora, partycypacja polityczna, prawa wyborcze, przegląd literatury

Projekty