Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Marta Cwalina, Paweł Downarowicz, Anna Firgolska, Marta Gospodarczyk, Maria Jonik, Brunon Roch Kuryło, Anna Pruszyńska, Anna Skiba, Anna Wydra. 2023.

Prywatne przyjmowanie i wspieranie osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Raport badawczy

 

CMR Working Papers 136(194) | s. 85


Abstrakt

Raport ma na celu przedstawienie wyników badań jakościowych poświęconych prywatnemu przyjmowaniu i wspieraniu uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego 2022 roku. W raporcie przedstawione są wnioski z pierwszej fazy badania, czyli z analizy trzydziestu indywidualnych wywiadów z osobami aktywnie i systematycznie pomagającymi uchodźcom na terenie województwa mazowieckiego. Badanie poświęcone było motywacjom osób pomagających, wyzwaniom, jakie napotkały i ich potrzebom. Po omówieniu koncepcji teoretycznych będących punktem odniesienia dla naszych analiz, mianowicie community sponsorship i homestay support, przedstawiamy wyniki badania ilościowego dotyczącego pomocy uchodźcom przeprowadzonego w tym samym czasie, co badania jakościowe, co stanowi istotny kontekst dla reszty tekstu. Dalej przedstawiamy metodologię badania, co poprzedza prezentację wyników badania jakościowego w następujących obszarach: motywacje osób pomagających, wcześniejsze doświadczenia zaangażowania społecznego wśród osób pomagających, strategie komunikacyjne osób pomagających w kontaktach z uchodźcami, tworzenie bliskości i relacji osobistych między pomagającymi a uchodźcami, potrzeby osób pomagających, wyzwania, jakie napotkały osoby pomagające, oraz korzyści z pomagania, które odczuwają osoby wspierające. Raport kończy próba podsumowania podobieństw i różnic pomiędzy programami typu community sponsorship a pomocom uchodźcom w naszym badaniu.
 

Słowa kluczowe

uchodźcy wojenni z Ukrainy, community sponsorship, prywatne wspieranie uchodźców