Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Anzhela Popyk. 2021.

Dual-citizenship as an instrument for the diaspora policy. The comparative analysis of Lithuania, Hungary and Poland

 

OBM UW


Abstrakt

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie różnego rodzaju regulacji dotyczących podwójnego obywatelstwa w ramach polityki diaspory w trzech krajach Europy Środkowej i Wschodniej: Litwy, Węgier i Polski. Niniejszy tekst przedstawia przegląd aktualnych podejść do obywatelstwa oraz sposobów nabywania i utraty obywatelstwa państwa pochodzenia. Ponadto prezentuje analizę dyskursu politycznego, publicznego i akademickiego na temat procesu wprowadzania podwójnego obywatelstwa do polityki diaspory, polityki wewnętrznej i zagranicznej. Raport kończy się analizą porównawczą podwójnego obywatelstwa jako instrumentu polityki w trzech wybranych państwach.
 

Słowa kluczowe

podwójne obywatelstwo, polityka diaspory, Litwa, Węgry, Polska

Projekty