Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Ignacy Jóźwiak, Maria Piechowska. 2017.

Crisis-driven Mobility between Ukraine and Poland. What Does the Available Data (Not) Tell Us

 

CMR Working Papers, nr 99(157)


Abstrakt

Artykuł rzuca światło na kwestię przyjazdów Ukraińców do Polski wobec politycznych, wojskowych i gospodarczych wydarzeń na Ukrainie będących następstwem wydarzeń Euromajdanu z przełomu lat 2013/2014. Autorzy wykorzystują dostępne (pierwotne i wtórne) źródła analizując ukraińską migrację zarobkową i edukacyjną, a także handel wahadłowy, turystykę zakupową i uchodźstwo. Obserwowalny rozwój różnych form mobilności z Ukrainy do Polski wobec politycznego kryzysu, konfliktu zbrojnego i gospodarczej recesji jest również poddany refleksji w świetle peryferyjnego położenia tego kraju oraz historycznie i politycznie ukształtowanych stosunków polsko-ukraińskich. Oficjalne statystyki wykazują ogólny przyrost różnych form mobilności pomiędzy dwoma krajami. Biorąc pod uwagę wynikającą z konfliktu gospodarczą stagnację, autorzy dochodzą do wniosku, że przyjazdy nie ustaną, a ukraińska migracja stanie się stałą częścią polskiego krajobrazu społecznego.
 

Słowa kluczowe

Ukraina, Polska, mobilność, kryzys, praca

Projekty