Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Joanna Ruszczak-Żbikowska, Maciej Milewski. 2008.

Motywacje do wyjazdu, praca, więzi społeczne i plany na przyszłość polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii

 

CMR Working Papers, Nr 35(93)


Abstrakt

Poakcesyjna migracja Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii została uznana przez polską opinię publiczną za istotny problem społeczny. Z racji na skalę odpływu zagadnienie to stanowi także przedmiot zainteresowania środowisk naukowych. Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie przyczyn oraz mechanizmów rządzących tym procesem w zależności od czasu trwania projektu migracyjnego, motywów skłaniających do wyjazdu z Polski, funkcjonowania polskich migrantów na brytyjskim i irlandzkim rynku pracy, charakteru więzi społecznych oraz planów związanych z migracją powrotną. Dane, jakie zostały zaprezentowane w poniższym artykule, pochodzą z badania zrealizowanego w formie sondażu internetowego. Przybliżenie metodyki tego typu techniki badawczej ma pokazać, że Internet może stanowić alternatywne źródło informacji na temat ruchów migracyjnych, które obserwujemy w ostatnich latach. Najważniejszym argumentem przemawiającym na rzecz tej tezy jest podobieństwo profilu społeczno-demograficznego polskich internautów oraz polskich emigrantów opuszczających kraj po akcesji Polski do Unii Europejskiej (zwłaszcza tych kierujących się do krajów anglosaskich).