Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Migracje i demografia a odbudowa i modernizacja Ukrainy

 

Szanowni Państwo,

W drugą rocznicę pełnoskalowej agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie, a także w dziesiątą rocznicę nielegalnej okupacji Krymu i rozpoczęcia działań zbrojnych we wschodniej Ukrainie przez Rosję, publikujemy pogłębione streszczenie z seminarium Rynek pracy, migracje i demografia w kontekście odbudowy i modernizacji Ukrainy, które odbyło się 25.10.2023 w Kijowie. Na zaproszenie Wydziału Geografii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (KNU), badacze i badaczki Ośrodka Badań nad Migracjami (OBM) UW wraz z zaproszonymi gośćmi odbyli podróż do Kijowa, żeby na żywo porozmawiać o przymusowej imigracji z Ukrainy oraz doświadczeniach Polski. Seminarium zgromadziło wielu wybitnych gości, na żywo i online.

Dyskusja odbywała się w trzech sesjach:

(1) Migracje a rynek pracy i procesy demograficzne – doświadczenie Polski i Ukrainy
(2) Migracje przymusowe wywołane agresją Rosji przeciw Ukrainie – perspektywa państwa pochodzenia (Ukraina) oraz przyjmującego (Polska)
(3) Odbudowa i modernizacja Ukrainy po zakończeniu agresji rosyjskiej – perspektywa rynku pracy, migracji oraz demografii

Seminarium otworzyli: prof. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań UW oraz prof. Kseniia Smyrnova, prorektor ds. naukowych i dydaktycznych KNU, a także prof.  Serhii Zapototskyi, dziekan Wydziału Geografii KNU oraz prof. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor OBM UW.
Moderatorami seminarium byli prof. Kostyantyn Mezentsev (KNU) oraz prof. Maciej Duszczyk (UW).
Udział w seminarium (na miejscu lub online) wzięli: Prof. Ella Libanova (Instytut Demografii i Badań Społecznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy), prof. Paweł Strzelecki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dyrektor Ewa Flaszyńska oraz dyrektor Marcnin Wiatrów z Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prof. Serhii Zapototsky ( KNU),  prof. Paweł Kaczmarczyk (UW), Naczelnik Dariia Andriunina z Ministerstwa Gospodarki Ukrainy, dr Marta Jaroszewicz (UW), dr Oleksii Pozniak (Narodowa Akademii Nauk Ukrainy), dr Natalia Provotar (KNU),  prof. Olena Malynovska (Narodowy Instytut Studiów Strategicznych), prof. Kostyantyn Mezentsev (KNU), Dr Hanna Smaliichuk (Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana oraz Uniwersytet Warszawski)  prof. Andrzej Szeptycki (UW), prof. Maciej Duszczyk (UW), Paweł Marczewski (Fundacja Batorego), Agnieszka Lichnerowicz (Radio TokFM).

Zapraszamy do lektury

Seminarium odbyło się w ramach projektu RITA/S/29 realizowanego przez FOBM, współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie (Fundacja Edukacja dla Demokracji).