prof. Brian Fanning

Czas trwania: Marzec 2015
Afiliacja: University College Dublin
Instytucja finansująca: nie dotyczy
Obszar badań: migranci w Irlandii, integracja i partycypacja migrantów w Irlandii