Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Dominik Wach. 2018.

Ewolucja polskiej polityki integracji cudzoziemców po 1989 roku.

 

w: H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek (red.), Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 347-367

Projekty