Ośrodek Badań nad Migracjami

Doradztwo zawodowe jako instrument integracji

 
Zapraszamy serdecznie na seminarium organizowane przez OBM UW oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej pt. „Doradztwo zawodowe jako instrument integracji migrantów i migrantek na polskim rynku pracy”.


Czas: 5.09.2017, g. 10-14
Miejsce: CeNT UW, Banacha 2c
Rejestracja: do 28.08.2017 poprzez formularz
Program:  pobierz