Ośrodek Badań nad Migracjami

Polskie miasta w obliczu wojny w Ukrainie – od krótkoterminowego wsparcia kryzysowego po długoterminową zrównoważoną przyszłość miast

 

Serdecznie zapraszamy na debatę „Polskie miasta w obliczu wojny w Ukrainie – od krótkoterminowego wsparcia kryzysowego po długoterminową zrównoważoną przyszłość miast”, która jest „Oficjalnym wydarzeniem towarzyszącego 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11”.

Wydarzenie w formie online na Facebooku  jest organizowane przez Unię Metropolii Polskich, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedrę Studiów Politycznych i Instytut Studiów Międzynarodowych SGH w Warszawie.

Debata stworzy przestrzeń do otwartego dialogu i wymiany doświadczeń oraz praktyk opartych na dowodach między administracją lokalną, naukowcami i organizacjami non-profit.

Kluczowymi celami wydarzenia są:

  • Omówienie krytycznych potrzeb migrantów przymusowych, którzy przybyli do Polski z Ukrainy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego.
  • Zidentyfikowanie wyzwań związanych z ich przyjęciem w społecznościach lokalnych w Polsce i omówienie roli kluczowych aktorów.
  • Omówienie najlepszych praktyk związanych z przyjmowaniem migrantów przymusowych z Ukrainy w różnych dziedzinach życia, w tym mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, systemu edukacji, dostępu do programów socjalnych.
  • Identyfikacja przyszłych wyzwań i rozwiązań w ramach polskich polityk miejskich związanych z integracją migrantów przymusowych z Ukrainy, mając na uwadze długoterminową zrównoważoną przyszłość miast.
  • Omówienie kwestii pozyskiwania i roli wiedzy na temat sytuacji społeczno-gospodarczej osób uciekających z Ukrainy mieszkających w polskich miastach w sytuacji dynamicznych zmian i konieczności planowania działań przez samorządy lokalne.

Moderator: Marta Pachocka
• Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Współkierownik projektu H2020 Welcoming Spaces w SGH
• Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych w Ośrodku Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

Paneliści:

  • Aldona Machnowska-Góra, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy
  • Artem Zozula, Prezes Fundacji Ukraina
  • Karolina Łukasiewicz, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, kierowniczka projektu H2020 Migrant integration governance in CEE cities post 2015 – MigIntegrEast
  • Magdalena Wojno, Koordynatorka Komisji ds.  Społecznych oraz Zespołu ds. Migracji i Integracji, Unia Metropolii Polskich