Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Rynek pracy, migracje i demografia w kontekście odbudowy i modernizacji Ukrainy

 

Zarówno Polska, jak i Ukraina w XX wieku doświadczyły znaczącej emigracji zarobkowej. W czasie seminarium zostaną omówione konsekwencje procesów emigracyjnych na demografię oraz sytuację na rynku pracy w Ukrainie i w Polsce. Ponadto pokazane zostaną przepływy finansowe od emigrantów do państwa pochodzenia. Uczestnicy podejmą próbę zdefiniowania scenariusza zapewnienia odpowiednich zasobów siły roboczej do odbudowy i modernizacji Ukrainy oraz niezbędnych warunków jego realizacji. Omówione zostaną strategie stymulowania migracji powrotnych oraz tzw. wtórnej integracji i wzywań z tym związanych.

Program seminarium – PL

Program seminar – UA

Organizatorzy:

Wydział Geografii, Narodowy Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.