Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

VII Ogólnopolska Konferencja Migracyjna KBnM PAN

 

VII Ogólnopolska Konferencja Migracyjna Komitetu Badań nad Migracjami PAN
Temat przewodni: Regionalny wymiar procesów migracyjnych

20-21. września 2018 r., Opole

Organizatorzy

POLSKA AKADEMIA NAUK
Komitet Badań nad Migracjami
POLITECHNIKA OPOLSKA
Katedra Polityki Regionalnej Wydział Ekonomii i Zarządzania
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Ośrodek Badań nad Migracjami
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Patronat Honorowy

prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
Rektor Politechniki Opolskiej

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego

 

Tematyka konferencji
Konferencja pt. „Regionalny wymiar procesów migracyjnych” jest siódmą z kolei konferencją organizowaną przez KBnM PAN i ma na celu nie tylko prezentację stanu badań migracyjnych, ale także integrację interdyscyplinarnego środowiska badaczy migracji. W 2018 r. tematem przewodnim konferencji będzie regionalny kontekst zjawisk migracyjnych, uwzględniający szeroko rozumiane procesy migracyjne tj. odpływ zagraniczny, migracje wewnętrzne, migracje edukacyjne, napływ cudzoziemców, reemigrację, migracje wahadłowe. Zagadnienia podstawowe z tego zakresu analizowane podczas poszczególnych sesji obejmą następujące kwestie: regionalny wymiar migracji w ujęciu teoretycznym, ocena wpływu migracji na rozwój regionalny i lokalny, analiza konsekwencji o charakterze ekonomicznym, demograficznym oraz społeczno-kulturowym, migracje jako skutek i przyczyna rozwoju regionów, powiązania między trendami rozwoju regionów a procesami migracyjnymi, migracje a rozwój regionów w warunkach zmian demograficznych oraz globalizacji, możliwości tworzenia na poziomie regionów polityki uwzględniającej kwestie migracyjne.

Referaty przedstawione podczas konferencji będą zgłoszone do publikacji w czasopismach tematycznych (Studiach Migracyjnych – Przeglądzie Polonijnym oraz CEEMR – Central and Eastern European Migration Review).

Program konferencji

Formularz uczestnictwa w konferencji

Formularz należy przesłać w terminie do 10. 06. 2018 r. na adres: migracje2018@po.opole.pl