mgr Anna Trylińska

mgr Anna Trylińska

Prawniczka, absolwentka studiów doktoranckich w INP PAN (temat rozprawy: „Podział odpowiedzialności za uchodźców w świetle międzynarodowego prawa praw człowieka”). Ukończyła studia prawniczne na Uniwersytecie Wrocławskim w 2012 r. W 2013 r. ukończyła uzupełniające studia magisterskie z zakresu praw człowieka w Akademii Louvain (sieć belgijskich uczelni francuskojęzycznych), specjalizacja: prawo imigracyjne i azylowe. Uzyskała także Dyplom uczelni transgranicznych (Uniwersytet Sophia Antipolis z Nicei oraz Międzynarodowy Instytut Prawa Humanitarnego z San Remo) z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w 2015 r. W 2016 r. uzyskała stypendium Departamentu Stanu USA i uczestniczyła w study visit program IVLP „Refugees, Migration and Integration” w USA.

W swojej pracy zawodowej doświadczenie zdobywała między innymi w Parlamencie Europejskim, organizacjach pozarządowych działających na rzecz migrantów oraz w kancelariach prawnych. Prowadzi własną działalność zajmując się obsługą prawną cudzoziemców, reprezentując klientów m.in. w postępowaniach o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz postępowaniach powrotowych.

Autorka publikacji oraz trenerka z zakresu prawa imigracyjnego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa azylowego oraz powrotowego.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze