Daria Krivonos

Daria Krivonos

2022

Daria Krivonos jest socjolożką i badaczką (post-doc) w Centre of Excellence in Law, Identity and the European narratives, Uniwersity of Helsinki.  Jej badania etnograficzne dotyczą migracji, postsocjalizmu, rasy, klasy, płci i pracy. Centralnym zagadnieniem w jej pracy jest to, w jaki sposób rasa, klasa i płeć są zmieniane i przekształcane w kontekście migracji Wschód-Zachód oraz jak globalne i lokalne procesy urasawiania wytwarzają pożądane i niepożądane kategorie pracowników.

Profile społecznościowe