mgr Joanna Bagadzińska

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyła z wyróżnieniem Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, a także Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Laureatka stypendiów naukowych, w tym stypendium Prezydenta m.st. Warszawy i Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a także stypendystka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages w Ałmaty. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół stosunków międzynarodowych na obszarze poradzieckim, diaspory rosyjskojęzycznej oraz polityki wewnętrznej i zagranicznej Kazachstanu.

Profile społecznościowe