Wojciech Łukowski. 1995.

O tożsamości mieszkańców Mazur

 

Borussia, Nr 10 | s. 47-53