dr hab. prof. ucz. Wojciech  Łukowski

dr hab. prof. ucz. Wojciech Łukowski

Profesor w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego a także profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Jego zainteresowana badawcze skupiają się wokół socjopolitycznych i kulturowych aspektów rozwoju regionalnego i lokalnego, kulturowo – politycznych i społecznych aspektów stosunków polsko – niemieckich, przyczyn i skutków wyjazdów z Polski, jakościowych metod badawczych.

Wykładał na kilku polskich uniwersytetach a także na Uniwersytecie w Bielefeld (Niemcy). Występował z referatami na zaproszenie instytucji akademickich w wielu krajach, m. in. na Humboldt University i Free University (Berlin), University of Vilnus, Moscow State University.

Brał udział w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym jako koordynator w dwóch projektach Fundacji Volkswagena i dwóch projektach Ministerstwa Nauki RP. Obecnie koordynuje projekt Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki nt. wpływu migracji do Niemiec na społeczności lokalne w Polsce. Jest autorem i współautorem kilkunastu monografii poświęconych problematyce migracji i społeczności lokalnych i regionalnych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członkiem Rady Naukowej Fundacji Borussia w Olsztynie i członkiem Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska w Giżycku.

Współpracuje z:

Uniwersytet im Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska
Bielefeld University, Niemcy

Wybrane publikacje

Projekty badawcze