Wpływ migracji sezonowych do Niemiec na społeczności lokalne w Polsce

 

Celem projektu badawczego jest zbadanie socjokulturowych skutków sezonowej migracji zarobkowej na poziomie aktorów w społecznościach lokalnych. W nawiązaniu do badań, których rezultaty pochodzą w przeważającej mierze z obszaru Ameryki Łacińskiej i Azji, przyjęto założenie, że w kontekście polsko-niemieckim ukształtowała się pewna „kultura migracji“. Aby uchwycić związaną z tym przemianę norm i wartości w praktyce życia codziennego, projekt opiera się na metodach etnograficznych badań terenowych. Do badań włączono społeczeństwa lokalne zarówno w krajach pochodzenia, jak i w krajach przyjmujących, ponieważ dopiero z zestawienia obu tych obszarów wyłania się obszerny obraz realizacji transnarodowych form pracy w spektrum życia codziennego. Dzięki połączeniu przez projekt pewnych aspektów badań nad transnarodowością z metodami teorii działań społecznych możliwa staje się analiza motywacji aktorów i strategii stosowanych przez nich w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Przedmiotem badań jest sezonowa migracja zarobkowa, która po częściowym otwarciu granic z krajami Europy Środkowo-Wschodniej na początku lat 90. XX wieku stała się zjawiskiem masowym. O ile badania dotyczące sytuacji życiowej i praktyk działania migrantów skupiały się w znacznym stopniu na imigracji na stałe, to problemy sezonowych migrantów zarobkowych stają się dopiero podejmowanych w tej perspektywie analiz naukowych. W centrum uwagi badania znajdują się mikrostrukturalne skutki sezonowej migracji zarobkowej, czyli reakcje społeczne, kulturowe i psychospołeczne w najbliższym otoczeniu rodzinnym i sąsiedzkim.

Czas trwania

2009 - 2011

Źródło finansowania

Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung

Partnerzy

Uniwersytet w Bielefeld (Niemcy)- Wydział Socjologii (Centre of Migration, Citizenship and Development – COMCAD)