Karolina Kowalska, Anna Janicka. 2010.

Współczesne migracje zagraniczne Polaków a polski rynek pracy

 

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. Zeszyt 4 | s. 79-106