dr Krzysztof Skocki

Współpracownik

Dr Krzysztof Skocki jest absolwentem Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW w specjalności teledetekcja środowiska. Początkowo koncentrował się na badaniach środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem narzędzi obserwacji zdalnej, następnie rozszerzył swoje zainteresowania o planetologię porównawczą, co zaowocowało doktoratem obronionym w Państwowym Instytucie Geologicznym w 2007 r. Na początku pracy naukowej interesował się regionem Afryki Północnej, zarówno pod kątem geomorfologii jak i wpływu warunków środowiskowych na życie miejscowej ludności, współpracując z dr Karoliną Sobczak-Szelc w badaniach terenowych prowadzonych w Egipcie, Maroku i Tunezji. W związku z licznymi wyjazdami do Azji, Afryki i wyjazdami europejskimi miał możliwość obserwacji lokalnych społeczności i warunków przyrodniczych, w jakich one funkcjonują. Współpracował z fundacjami w projektach pomocowych dla Sudanu Południowego i Gruzji.

Od wielu lat jest współpracownikiem wiodących polskich instytucji i firm zajmujących się tematyką badań kosmicznych.ch.

Projekty badawcze