EmCliC – Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast

 

Kryzys klimatyczny to jeden z najważniejszych współczesnych globalnych problemów. Jednak nauka o klimacie jest często abstrakcyjna i nie przekłada się w łatwy sposób na nasze codzienne doświadczenia. Celem naszego projektu badawczego jest nadanie ludzkiej twarzy nauce o klimacie i powiązanie zmian klimatycznych z codziennością człowieka. Projekt łączy abstrakcyjne, globalne, pozornie oderwane od powszedniego życia zjawiska naturalne i fizyczne, z lokalną wiedzą i ucieleśnionym doświadczeniem. Celem naszego projektu jest zbadanie w jaki sposób ludzie doświadczają zmian klimatycznych na co dzień oraz analiza zmian klimatycznych jako zjawiska naturalnego i społecznego.

Projekt przyjmuje podejście transdyscyplinarne, co oznacza połączenie różnych perspektyw analitycznych i metod badawczych. Członkinie i członkowie zespołu mają wykształcenie i doświadczenie w takich dyscyplinach jak fizyka, socjologia, ekonomia, nauka o środowisku, klimatologia, oraz antropologia społeczna.

Badania koncentrują się na przegrzewaniu miast. Rosnące temperatury są jednym z głównych problemów zmieniającego się klimatu. Stres cieplny jest zwiększany w miastach przez efekt Miejskiej Wyspy Ciepła. W związku z tym, mieszkańcy miast są szczególnie narażeni na rosnące temperatury. Nasz projekt bada doświadczenie miejskiego przegrzewania wśród starszych osób w Warszawie i Madrycie.

https://www.emclic.com/

Czas trwania

2020 - 2023

Źródło finansowania

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (2019/35/J/HS6/03992).

Partnerzy

  1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  2. Uniwersytet Warszawski
  3. Center for International Climate Research, Oslo, Norwegia
  4. Norwegian Institute for Air Research, Kjeller, Norwegia

Publikacje