Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Marek Okólski. 2003.

Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie

 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003 i 2005, s. 238.