Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Marcin Gońda, Marcin Socha. 2023.

Japonia wobec kryzysu humanitarnego w Ukrainie

 

Ośrodek Spraw Azjatyckich UŁ i Centrum Studiów Migracyjnych UŁ

Japonia wobec kryzysu humanitarnego w Ukrainie

 

Celem raportu jest analiza dotychczasowych działań administracji premiera Kishidy Fumio dotyczących wsparcia dla uciekinierów wojennych z Ukrainy oraz zestawienie tych aktywności z sytuacją Ukraińców na terenie Polski, czyli kraju, który przyjął największą ich grupę.

Raport obejmuje aktywność badanych podmiotów od rozpoczęcia konfliktu w Ukrainie do końca lutego 2023 roku.

Dzięki identyfikacji najważniejszych potrzeb uciekinierów, organizacji pomocowych i podmiotów przyjmujących, w raporcie zostaną zawarte rekomendacje dla japońskich instytucji politycznych i humanitarnych.

Jego zamierzeniem jest przedstawienie rekomendacji, dzięki którym możliwe będzie bardziej precyzyjne kierowanie pomocy humanitarnej do miejsc i organizacji w regionie EŚW, które najbardziej jej potrzebują. Raport został sporządzony na podstawie analizy informacji płynących ze strony podmiotów zaangażowanych w pomoc osobom uciekającym z Ukrainy na terenie Polski i Japonii, deklaracji pomocowych płynących ze strony organów rządowych, kręgów biznesowych i organizacji pozarządowych. Znaczną uwagę poświęcono również aktywności japońskich placówek dyplomatycznych działających na terenie państw przyjmujących największą liczbę migrantów przymusowych.

Spis treści 

 1. WPROWADZENIE 9
 2. UCIEKINIERZY WOJENNI Z UKRAINY 11
  2.1. Kryzys humanitarny wywołany napaścią Rosji na Ukrainę 11
  2.2. Reakcja państw sąsiednich i aktorów międzynarodowych 12
  2.3. Liczba i charakterystyka uciekinierów ukraińskich w Polsce 13
  2.4. Organizacja pomocy dla ukraińskich uciekinierów w Polsce na poziomie lokalnym 15
  2.5. Zaangażowanie państwa w pomoc dla ukraińskich uciekinierów 17
  2.6. Kluczowe wyzwania integracji 19
 3. POLITYKA MIGRACYJNA I UCHODŹCZA JAPONII 23
 4. OTWARCIE NA UKRAIŃSKICH UCIEKINIERÓW PO ROSYJSKIEJ AGRESJI I POMOC DLA OSÓB EWAKUOWANYCH PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE JAPONII 27
  4.1. Pierwsze reakcje Japonii po agresji Rosji na Ukrainę 27
  4.2. Status uciekinierów z Ukrainy 28
  4.3. Pomoc rządowa: zestawienie potrzeb ewakuowanych i świadczeń 29
  4.4. Pomoc ze strony władz samorządowych 29
  4.5. Wsparcie sektora prywatnego i pozarządowego w odpowiedzi na problemy zgłaszane przez osoby ewakuowane 31
 5. DOTYCHCZASOWA POMOC FINANSOWA DLA UKRAINY I OSÓB DOTKNIĘTYCH KONFLIKTEM, PRZEBYWAJĄCYCH POZA JAPONIĄ 35
  5.1. Pomoc finansowa i humanitarna dla Ukrainy 35
  5.2. Przykłady pomocy finansowej i rozwojowej na przykładzie JICA i Nippon Foundation 38
  5.3. Wsparcie biznesu i sektora prywatnego 39
  5.4. Organizacje pozarządowe 40
  5.5. Działania pomocowe i informacyjne japońskich ambasad 42

6. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 45
6.1. Niejasna definicja uchodźców i ich postrzeganie w systemie prawnym 45
6.2. Zaangażowanie rządu w proces przyjmowania i integracji osób uciekających z Ukrainy 45
6.3. Odpowiedź na potrzeby osób przyjeżdżających 46
6.4. Pomoc finansowa i humanitarna dla Ukrainy i ukraińskich uciekinierów wojennych przebywających poza Japonią 47
6.5. Rozwijanie współpracy