Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Justyna Salamońska, Sabina Toruńczyk-Ruiz. 2018.

Migranci jako populacja trudna do zbadania: wyzwania metodologiczne

 

w: M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 33-46