Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Co wpływa na koszty LTC?

 

Praca magisterska Małgorzaty Wrotek (do niedawna – Maciejewskiej) została nagrodzona w Konkursie Naukowym im. prof. Jerzego Piotrowskiego na prace doktorskie i magisterskie o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej ogłoszonym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z okazji XIII Zjazdu Naukowego PTG.

Małgorzata Wrotek pracę pt. „Deter­mi­nanty pub­licznych wydatków na opiekę długoterminową wybranych państw OECD” napisała pod kierunkiem dr. hab. Pawła Kaczmarczyka i już raz zdobyła za nią laury (konkurs Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej).