Ośrodek Badań nad Migracjami

Gratulacje!

 

Dr Michał Nowosielski uzyskał decyzją Rady Instytutu Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza z dnia 27.02.2017 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia.

Podstawą nadania stopnia była wydana w 2016 r. monografia pt. „Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania”.

Serdecznie gratulujemy!