Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

OBM w Harmonii z przyczynami zgonów

 

Projekt dr Agnieszki Fihel pt. „Przyczyny zgonów w Polsce” znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenionych wniosków w swojej dziedzinie (panel HS) i uzyskał finansowanie w ramach schematu NCN HARMONIA. Realizowany we współpracy z francuskim Instytutem Nauk Demograficznych (INED) projekt ma na celu zbadanie zjawiska wielochorobowości, która wraz z wydłużaniem się ludzkiego życia stanowi coraz wyraźniejsze wyzwanie zarówno dla metody demografii (w szczególności analizy umieralności) jak i dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz oceny jego efektywności. Jest to pierwsze tego rodzaju badanie realizowane w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, którego populacja doświadcza w ostatnich dekadach gwałtownego procesu starzenia. W projekcie kontynuowane są wątki badawcze, których źródłem był m.in. dobiegający właśnie końca projekt MIG/AGEING (Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych) kierowany przez prof. dr. hab. Marka Okólskiego.