Integracja polskich migrantów zarobkowych w Norwegii – badanie pilotażowe

 

Projekt ten inicjował cykl badań ilościowych; ich przedmiotem był problem integracji polskich pracowników, którzy wyemigrowali do Norwegii po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Projekt miał na celu zdefiniowanie metod, jakie stosują polscy pracownicy w procesie integracji w norweskim społeczeństwie, na rynku pracy, w wymiarze instytucjonalnym oraz w kontekście Norwegii jako państwa dobrobytu. Badanie skupiały się na następujących pytaniach: czy Polacy mają tendencję do osiedlania się w Norwegii; jakie są warunki ich pobytu; jakie są bariery dla integracji Polaków i w jaki sposób problemy z adaptacją Polaków w Norwegii są rozwiązywane w codziennej praktyce.

Czas trwania

2006 - 2007

Źródło finansowania

Dyrekcja Integracji i Różnorodności (IMDi), Norwegia