Skills for the Future

 

Projekt OBM „Skills for the Future” w ramach programu „UW dla Ukrainy”

W marcu 2023 roku w ramach ogólnouniwersyteckiego programu „UW dla Ukrainy” w Ośrodku Badań nad Migracjami ruszył specjalny plan wsparcia „Skills for the Future” dla osób wysoko wykwalifikowanych z Ukrainy, które przyjechały do Polski w rezultacie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie oraz chcą doskonalić swoje kompetencje zawodowe. Program kursów został stworzony z myślą o osobach z wykształceniem zdobytym na kierunkach społecznych, ekonomicznych lub pokrewnych. Tematyka szkoleń będzie odpowiadać trzem ścieżkom rozwoju kompetencji: akademickiej, biznesowej oraz pozarządowej.

Oferta programu obejmuje różnorodne formy wsparcia: kilkutygodniowe szkolenia o różnym stopniu zaawansowania, program mentoringowy, a także stałe wsparcie organizatorów. Jego celem jest zaproponowanie każdemu uczestnikowi/uczestniczce zindywidualizowanej drogi podnoszenia kwalifikacji i dopasowania kompetencji. Wszystkie kursy są realizowane nieodpłatnie.

Tematyka szkoleń i warsztatów obejmuje m.in.:

  • Regulacje na polskim rynku pracy i podstawy zakładania działalności gospodarczej lub stowarzyszeń i fundacji,
  • Metodologie i narzędzia dla nauk społecznych i ekonomicznych,
  • Metody zarządzania projektami (biznesowymi / naukowymi),
  • Ilościowa analiza danych, również pod kątem pracy w sektorze IT,
  • Rozwój kompetencji „miękkich” (np. metody zarządzania stresem i emocjami),
  • Rozwój kompetencji językowych (kursy o specjalistycznym charakterze sprofilowane pod kątem konkretnych grup uczestników).

Oprócz szkoleń OBM przygotował program mentoringowy, podczas którego wraz ze swoim mentorem/mentorką pięćdziesięcioro uczestników będą pracować nad podniesieniem kwalifikacji w oparciu o ofertę szkoleń, przygotowywać aplikacje na stanowiska pracy oraz pracować nad indywidualnymi ścieżkami rozwoju zawodowego. Wszyscy uczestnicy programu mogą liczyć na wsparcie doświadczonych opiekunów.

Informacja o programie „UW dla Ukrainy” koordynowanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych https://ua.wne.uw.edu.pl/

Kontakt:

Magdalena Wnuk, m.wnuk6@uw.edu.pl

Alina Burliai, a.burliai@uw.edu.pl

Marta Jaroszewicz, marta.jaroszewicz@uw.edu.pl

Program „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” jest zadaniem realizowanym w ramach projektu pt. „Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego”.

Źródło finansowania

Program „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” jest zadaniem realizowanym w ramach projektu pt. „Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego” (nr umowy: POWR.03.01.00-00-T215/18) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.