dr Marta Jaroszewicz

Adiunkt badawczy w  OBM od października 2019 roku, kierowniczka projektu „Sekurytyzacja (de-sekurytyzacja) migracji na przykładzie migracji z Ukrainy do Polski i migracji wewnętrznej na Ukrainie” (NCN, Opus 16)  oraz Mobilność, migracje i epidemia COVID-19: zarządzanie sytuacją nadzwyczajną na Litwie i w Polsce (NCN, DAINA 2). Członkini Rady Naukowej dyscyplin nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie kadencji 2021-2024. Wcześniej wieloletnia badaczka w Ośrodku Studiów Wschodnich, gdzie pracowała m.in. na stanowisku głównego specjalisty, kierownika zespołu i kierownika projektu. W latach 2017-2019 kierowniczka projektu EU-STRAT (The EU and Eastern Partnership Countries: An Inside-Out Analysis and Strategic Assesment) finansowanego ze środków Horizon 2020. Doktorat obroniła w 2008 roku. Pracowała także jako kierownik projektów w Międzynarodowej Organizacji Migracji (przedstawicielstwo w Kijowie) oraz jako doradca narodowy w Komisji Europejskiej (Dyrektoriat Generalny ds. Sąsiedztwa).

Wybrane publikacje:

Wybrane publikacje

Projekty badawcze