Transnational Migration, Citizenship and the Circulation of Rights and Responsibilities (TRANSMIC)

 

Projekt TRANSMIC (‘Transnational Migration, Citizenship and the Circulation of Rights and Responsibilities’) jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Marie Curie Actions, konkretnie zaś sieci szkoleniowej skierowanej do młodych naukowców (ITN, Initial Training Network). Celem projektu, który będzie trwał od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2018 roku, jest przeprowadzenie naukowej dyskusji na temat transnarodowego wymiaru migracji, w szczególności poprzez odniesienie się do jej efektów dla krajów przyjmujących i krajów pochodzenia migrantów, analizę praw migrantów oraz związków między migracjami, obywatelstwem oraz procesami rozwoju.
W ramach projektu TRANSMIC Ośrodek Badań nad Migracjami UW jest odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad projektem doktorskim pt. „Czasowy wymiar migracji nierejestrowanych: przypadek migrantek z Mołdowy we Włoszech zatrudnionych w sektorze usług domowych”. Celem projektu będzie kompleksowa analiza transnarodowych praktyk migrantek z jednego z najważniejszych obecnie krajów wysyłających migrantów w Europie.
Projekt TRANSMIC jest koordynowany przez Universytet Maastricht (Królestwo Niderlandów) a wśród instytucji partnerskich są Uniwersytet Liege (Belgia), Uniwersytet Minho (Portugalia), Oxford University (Wielka Brytania), Uniwersytet Aix-Marseille (Francja), Uniwersytet Tampere (Finlandia) oraz Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgia).

Czas trwania

2014 - 2018

Źródło finansowania

Komisja Europejska w ramach Marie Curie Actions

Partnerzy

Universytet Maastricht (Królestwo Niderlandów)
Uniwersytet Liege (Belgia),
Uniwersytet Minho (Portugalia),
Oxford University (Wielka Brytania),
Uniwersytet Aix-Marseille (Francja),
Uniwersytet Tampere (Finlandia)
Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgia)

Publikacje