Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Karolina Łukasiewicz, Tanzilya Oren, Saumya Tripathi. 2021.

Local welfare system response to refugees: between innovations, efficiency, and creating unequal opportunities

 

Journal of Ethnic and Migration Studies | s. 1-21

https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1905506


Abstrakt

Badacze migracji często postrzegają miasta jako innowacyjne i skuteczne w reagowaniu na potrzeby swoich społeczności imigranckich. Jednocześnie pomija się ryzyko decentralizacji polityk integracyjnych i ich funkcjonowania w terenie. Niniejsze studium krytycznie analizuje strukturę popytu i podaży polityki integracji imigrantów w kontekście lokalnym, oferując teoretyczne ramy odpowiedzi lokalnego systemu opieki społecznej (LWS) na imigrację. Badanie wykorzystuje przypadek polityki integracji uchodźców w Nowym Jorku i opiera się na danych jakościowych zebranych w latach 2016-2018 od lokalnych przedstawicieli LWS i uchodźców. Dane zostały przeanalizowane przy użyciu podejścia teorii ugruntowanej. Wyniki badania ujawniają, że połączenie decentralizacji polityki, niedofinansowania i "wyzwania koordynacyjnego" - przyczyniają się do "efektu loterii" nierównych szans dla uchodźców, zamiast najlepiej odpowiadać na lokalne potrzeby.
 

Słowa kluczowe

Polityka integracji imigrantów, lokalny system opieki społecznej, Nowy Jork, uchodźcy

Projekty