dr Karolina Łukasiewicz

dr Karolina Łukasiewicz

Karolina Łukasiewicz jest stypendystką programu Marie Skłodowska Curie Komisji Europejskiej w Ośrodku Badań nad Migracjami. Jej badania skupiają się na politykach integracji imigrantów i przeciwdziałania ubóstwu w miastach. Karolina od 2004 roku bada różne aspekty tych polityk w europejskich i amerykańskich miastach, stosując jakościowe i ilościowe metody badawcze. Jej badania były finansowane przez Komisję Europejską, Europejski Fundusz Społeczny, Narodowe Centrum Nauki w Polsce, administrację krajową i lokalną (m.in. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Austriackie Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), American Association of University Women, German Academic Exchange Service (DAAD), Institute of Human Development and Social Change at New York University. Jej artykuły były publikowane w czasopismach takich jak Journal of Ethnic and Migration Studies, International Migration, City and Community, Polish American Studies, czy Journal of Family Issues. Oprócz zaangażowania naukowego Karolina jest również konsultantką ds. ewaluacji w organizacjach pozarządowych bezpośrednio służących uchodźcom i imigrantom, w tym w NYU Collaborative for New Immigrant Education. Przed dołączeniem do zespołu OBM, Karolina była badaczką w McSilver Institute for Poverty Policy and Research na NYU, a wcześniej w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Karolina odbyła staż podoktorski w McSilver Institute for Poverty Policy and Research na NYU, uzyskała stopień doktora socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz tytuł magistra Europejskiej Socjologii Politycznej na Uniwersytecie Dalarna i na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Inne publikacje:

POLSKA SZKOŁA POMAGANIA Przyjęcie osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce w 2022 roku

wcześniejsze publikacje i projekty

Profile społecznościowe

Wybrane publikacje

Projekty badawcze