Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Anita Brzozowska. 2019.

Najbliższe czy wciąż „obce”? Integracja interakcyjna migrantek z Ukrainy zawierających małżeństwa mieszane w Polsce

 

Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa”’ nr 1(10)/2019, s. 83-108

http://www.studiasocjologicznopolityczne.pl/index.html

http://www.studiasocjologicznopolityczne.pl/files/SSP_SN_10_skrot.pdf


Abstrakt

Małżeństwa mieszane ujmowane są jako jeden z najlepszych wskaźników integracji migrantów. Wyniki zaprezentowanego badania jakościowego obejmującego wywiady pogłębione z migrantami i migrantkami z Ukrainy, którzy zawarli małżeństwa mieszane z obywatelami Polski, wskazują jednak, że związek między zawarciem małżeństwa mieszanego a integracją migrantów jest złożony i wielowymiarowy. Małżeństwa mieszane nie są prostym wskaźnikiem osłabienia dystansów społecznych, gdyż nie oznaczają zaniku uprzedzeń i dyskryminacji wobec grupy mniejszościowej wyróżnionej ze względu na pochodzenie etniczne i narodowość.
 

Słowa kluczowe

małżeństwa mieszane, integracja, migranci z Ukrainy, dystans społeczny

Projekty