Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Kamila Kowalska. 2017.

O związkach migracyjnych pomiędzy Polską a Włochami

 

Problemy Polityki Społecznej 2017 | 39 (4) | s. 71-86

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej otworzyły się nowe kierunki migracyjne dla Polaków (Wielka Brytania, Irlandia), atrakcyjne głównie ze względu na korzystną sytuację gospodarczą. Nadal jednak na mapie polskiej emigracji pozostały silnie zaznaczone „stare” szlaki, jak np. Włochy, w których pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej i mało konkurencyjnej oferty rynku pracy liczba Polaków wzrastała. Zasadne wydaje się zatem pytanie o przyczynę popularności Włoch wśród poakcesyjnej emigracji Polaków. Za odpowiedź służy milenijna historia związków polsko-włoskich, która wytworzyła sprawnie działające sieci migracyjne i ukształtowała specyficzną polską tkankę społeczną we Włoszech, a szczególnie w Rzymie, będącą – mimo kryzysu – istotnym magnesem przyciągania dla nowych imigrantów z Polski.