dr Kamila  Kowalska

dr Kamila Kowalska

Prawnik, ukończyła również stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Była stypendystką na studiach podyplomowych z zakresu imigracji i uchodźstwa na Uniwersytecie „Sapienza” w Rzymie. Tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji uzyskała na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem rozprawy doktorskiej była analiza zatrudnienia wykwalifikowanych Polek na włoskim rynku pracy po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Zawodowo związana przez lata z Rzymem, gdzie prowadziła pracę dydaktyczną oraz badania naukowe w zakresie migracji Polaków do Włoch, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia obywateli polskich na włoskim rynku pracy. Współpracowała m.in. z Caritas Italiana, Centrum Studiów i Badań Idos (wydającym rocznik Dossier Statistico Immigrazione) oraz z Instytutem Badań nad Ludnością i Polityką Społeczną przy Consiglio Nazionale delle Ricerche. Wykładała socjologię pracy na Uniwersytecie „Sapienza” w Rzymie.

Jest współredaktorką dwóch ważnych monografii w języku włoskim, w których ukazały się kompleksowe, wielodyscyplinarne opracowania oraz badania dotyczące Polaków we Włoszech:

K. Golemo, K. Kowalska-Angelelli, F. Pittau, A. Ricci, (red.), Polonia. Nuovo Paese di frontiera. Da migranti a comunitari, Caritas Italiana, Rzym, 2006;

K. Kowalska, U. Melchionda, A. Ricci, M. Stachna-Cremonino, (red.), Polacy we Włoszech. Stan aktualny, przemiany i perspektywy, Centrum Studiów i Badań Idos, Rzym, 2016 (wersja dwujęzyczna: polsko-włoska).

 

Profile społecznościowe

Wybrane publikacje

Projekty badawcze