mgr Andrei Yeliseyeu

mgr Andrei Yeliseyeu

Magister nauk politycznych (Europejski Uniwersytet Humanistyczny, Litwa), magister prawa europejskiego i międzynarodowego (Ryska Wyższa Szkoła Prawa, Łotwa), absolwent Estońskiej Szkoły Dyplomatycznej. Odbywał staż badawczy w Fińskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Obecnie zaangażowany w prace w projekcie na temat przemysłu migracyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze