mgr Justyna Szałańska

mgr Justyna Szałańska

Justyna Szałańska jest doktorantką na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Jej dysertacja dotyczy kategorii tożsamości i jej (re)produkcji w dyskursie polityki zagranicznej Turcji. W 2009 r. ukończyła stosunki międzynarodowe (magisterium), a w 2010 r. turkologię (licencjat) na Uniwersytecie Warszawskim. W 2011 odbyła staż badawczy w tureckim think tanku BILGESAM. W latach 2014-2015 przebywała na stażu badawczym na Uniwersytecie Kadir Has w Stambule w ramach stypendium TUBITAK. Jej zainteresowania badawcze dotyczą integracji europejskiej, kwestii tożsamości w Europie i w Turcji, polityki obywatelstwa w kontekście migracji oraz polityk ochrony uchodźców i osób szukających ochrony międzynarodowej. Jest również współautorką krótkiego filmu dokumentalnego „Bez komentarza” o postrzeganiu uchodźców w Polsce wyprodukowanego przez muzeum POLIN w 2016 r. W OBM pracuje przy projekcie RESPOND: Wielopoziomowe zarządzanie migracją masową w Europie i jej sąsiedztwie.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze