mgr Ewa Cichocka

Współpracownik

Doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła socjologię i amerykanistykę. Pracę magisterską poświęciła przemianom tożsamościowym dzieci polskich imigrantów w Kanadzie.

W przeszłości pracowała jako dziennikarka oraz badaczka jakościowa.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie przemian tożsamościowych dzieci polskich emigrantów oraz integracji polskich emigrantów poakcesyjnych.

Projekty badawcze