dr Olga Cojocaru

Współpracowniczka

Marie Curie Early Stage Researcher w projekcie TRANSMIC (7 PR UE).

Wybrane publikacje

Projekty badawcze